Các bước đổi và ghép bằng lái cũ thành thẻ nhựa PET mới

Thủ tục xin cấp lại giấy phép lái xe máy hạng A1

28 lỗi sẽ bị trừ điểm vào giấy phép lái xe

Chính thức GIẤY PHÉP LÁI XE có 12 điểm mỗi năm, trừ hết điểm sẽ thi lại.

Vậy là thông tin đã được chính thức, với số điểm mỗi năm khi được cấp, tài xế mắc lỗi vi phạm sẽ bị trừ điểm và phải thi lại giấy phép lái xe nếu như điểm bị trừ hết.

Nỗi ám ảnh năm 18 tuổi, không bằng lái

Tui biết chắc nhiều anh chị em đang xem bài này cũng chạy xe ầm ầm rồi nhưng bằng lái thì lại chưa, cũng vì năm 18 tuổi đó “quên” thi.