• Thông Báo

  1. : THÔNG BÁO : THÔNG BÁO : 9h sáng chủ nhật 02/07/2017 Mời toàn thể anh em thành viên CLB đến họp tại Tổng cục thể dục thể thao 36 phố Trần Phú Hà Nội Trong cuộc họp sẽ bàn về giải đua và đi nghỉ mát - Yêu cầu anh em đến họp đầy đủ và đúng giờ

  Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

  Chủ đề: THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP

  1. #1
   Người góp sức phát triển CLB Avatar của bamboo54
   Tham gia ngày
   Jan 2009
   Đến từ
   CLB mô tô Hà Nội
   Họ & Tên
   Công Phương Thảo
   Phone
   0903541981
   Bài gửi
   135
   Liked
   0
   Liked 0 Times in 0 Posts

   Mặc định THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP

   BỘ CÔNG AN

   Số: /2010/TT - BCA ( CỤC TM- TC VII)

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày tháng năm 2010
   Dự thảo lần 1.

   THÔNG TƯ
   Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP
   ngày 2 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ­­­­
   Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;
   Căn cứ Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 2 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
   Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
   Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ - CP ngày 2 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ như sau:
   Điều 1. Xử phạt hành vi điều khiển xe lắp bánh lốp không đúng kích cỡ (điểm đ khoản 2 điều 19 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP); tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe (điểm e khoản 2 điều 19 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP)
   1) Xe lắp bánh lốp không đúng kích cỡ được hiểu là xe đó có một hoặc nhiều lốp xe có kích cỡ không đúng với kích cỡ lốp xe ghi trong bảng thông số thiết kế kỹ thuật xe của nhà sản xuất, Giấy đăng ký xe, Sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Người có hành vi điều khiển xe lắp bánh lốp không đúng kích cỡ phải bị xử phạt theo quy định tại điểm đ khoản 2 điều 19 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP.
   2) Thay đổi kích thước thành thùng xe được hiểu là thay đổi chiều cao của thành thùng xe so với kích thước thiết kế của nhà sản xuất, Giấy đăng ký xe, Sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Người có hành vi tự ý thay đổi kích thước thành thùng phải bị xử phạt theo quy định tại điểm e khoản 2 điều 19 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP. Trường hợp kích thước thành thùng xe đã cải tạo được ghi trong Sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, nhưng không đúng kích thước ghi trong Giấy đăng ký xe thì chủ phương tiện bị xử phạt về hành vi không làm thủ tục đổi lại Giấy đăng ký xe khi xe đã được cải tạo (điểm e khoản 4 điều 33 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP.
   Điều 2. Xử phạt hành vi người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe, không mang theo Giấy phép lái xe (điểm b, c khoản 2 điều 24 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP); người điều khiển xe ô tô khoomg mang theo Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (điểm b khoản 4 điều 24 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP); người điều khiển xe máy chuyên dùng không mang theo bằng (hoặc chứng chỉ) điều khiển và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (điểm b khoản 1 điều 25 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP)
   Tại thời điểm kiểm soát người điều khiển phương tiện mà người đó trình bày là có Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe, bằng (hoặc chứng chỉ) điều khiển và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (sau đây viết gọn là giấy tờ) nhưng không mang theo giấy tờ đó, thì giải quyết như sau:
   1) Trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản thì ra quyết định xử phạt về hành vi không có giấy tờ; nếu người vi phạm chưa chấp hành quyết định xử phạt mà xuất trình được giấy tờ, thì người đã ra quyết định xử phạt phải hủy bỏ quyết định xử phạt đó và ra quyết định xử phạt về hành vi không mang theo giấy tờ.
   2) Trường hợp xử phạt theo thủ tục có lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính thì giải quyết như sau:
   a) Nếu phương tiện vi phạm đã bị tạm giữ, nhưng chưa bàn giao cho người có trách nhiệm quản lý mà người vi phạm xuất trình được giấy tờ, thì hủy bỏ biên bản vi phạm hành chính đã lập; đồng thời, lập biên bản về hành vi không mang theo giấy tờ và trả phương tiện bị tạm giữ cho người vi phạm; người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định xử phạt về hành vi không mang theo giấy tờ.
   b) Nếu phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ đã bàn giao cho người có trách nhiệm quản lý và chưa ra quyết định xử phạt hoặc đã ra quyết định xử phạt nhưng chưa đến 10 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, người vi phạm xuất trình được giấy tờ, thì cán bộ xử lý vi phạm phải báo cáo bằng văn bản với người có thẩm quyền xử phạt; căn cứ hồ sơ vụ vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt hủy bỏ quyết định xử phạt (nếu đã ra quyết định xử phạt), ra quyết định xử phạt về hành vi không mang theo giấy tờ. Nếu đã ra quyết định xử phạt mà sau 10 ngày kể từ ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, người vi phạm mới xuất trình được giấy tờ thì người có thẩm quyền xử phạt không thay đổi quyết định xử phạt đó nhưng phải trả ngay phương tiện đã tạm giữ và tạm giữ giấy tờ để đảm bảo người vi phạm chấp hành xong quyết định xử phạt.
   Điều 3. Xử phạt hành vi người điều khiển ô tô chở khách, ô tô chở người chở vượt quá quy định được phép chở của phương tiện ( khoản 2, khoản 3 điều 26 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP)
   1) Cách tính số người vượt quá (x) để tiến hành xử phạt theo quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 26 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP được thực hiện như sau:
   X= Tổng số người trên xe khi kiểm soát – (số người hoặc số chỗ ghi trên Giấy đăng ký xe + số người chở thêm của loại xe mà chưa đến mức bị xử phạt)
   Ví dụ: đối với xe loại 45 chỗ ngồi, nếu chở 49 người (quá 04 người) thì không bị xử phạt; nếu chở 54 người thì áp dụng cách tính số người vượt quá để tiến hành xử phạt như nêu trên sẽ có:
   X= 54 người – (45 người + 04 người) = 05 người.
   2) Khi kiểm soát, người điều khiển phương tện vi phạm không xuất trình được giấy tờ theo quy định như: Sổ nhật trình chạy xe có xác nhận của bến xe hai đầu tuyến (đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định), hợp đồng vận chuyển (đối với xe vận chuyển khách du lịch, xe vận chuyển khách theo hợp đồng) để xác định cự ly tuyến xe chạy thì tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính hành vi vi phạm được quy định tại khoản 3 điều 26 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP (người điều khiển xe ô tô chở khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km) để quyết định xử phạt vi phạm.
   Điều 4. Về thủ tục xử phạt
   1) Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008; điều 53 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP. Các mẫu biên bản và quyết định để sử dụng trong việc xử phạt được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP; việc in, cấp phát, quản lý sử dụng như sau:
   a) Đối với các mẫu biên bản số 01a, 01b; 03a, 03b và các mẫu quyết định số 01a, 01b; 02a, 02b; 03a, 03b trong lực lượng Công an nhân dân sử dụng các mẫu biên bản số 01b, 03b; các mẫu quyết định số 01b, 02b, 03b;
   b) Trên cơ sở các các mẫu biên bản và quyết định ban hành kèm theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP, Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm cấu tạo lại trên khổ giấy A4, in và đóng thành tập 100 trang cho mỗi mẫu, có bìa và dính keo gáy. Đồng thời có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc in, cấp phát và sử dụng theo đúng chế độ quy định, tránh sơ hở để có thể lợi dụng, vi phạm. Kinh phí để in mẫu sử dụng trong việc xử phạt, được trích từ nguồn kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông của đơn vị, địa phương.
   2) Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền phạt thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008; điều 52 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.  2. #2
   Người góp sức phát triển CLB Avatar của bamboo54
   Tham gia ngày
   Jan 2009
   Đến từ
   CLB mô tô Hà Nội
   Họ & Tên
   Công Phương Thảo
   Phone
   0903541981
   Bài gửi
   135
   Liked
   0
   Liked 0 Times in 0 Posts

   Mặc định Re: THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP

   Điều 5. Về tạm giữ phương tiện vi phạm
   1) Ngoài các hành vi vi phạm người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện quy định tại khoản 1 điều 54 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP; việc áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện theo quy định tại điều 46 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực giao thông đường bộ sau đây:
   a) Điểm h khoản 2 (trường hợp để xe ở lòng đường, hè phố trái quy định của pháp luật) ; điểm k khoản 3; khoản 7; khoản 8 điều 8;
   b) Điểm d khoản 2 điểm g, điểm i (trường hợp người vi phạm là người điều khiển phương tiện) khoản 3; điểm a khoản 6; khoản 7; khoản 8 điều 9;
   c) Điểm a, điểm b khoản 4 điều 11;
   d) Điểm a, điểm b, điểm c khoản 5 điều 19;
   đ) Điểm a khoản 2; điểm a, điểm b khoản 4 điều 20;
   e) Điểm a, điểm b khoản 2 điều 22;
   g) Điểmb, điểmc khoản 2; điểm b khoản 4 điều 24;
   h) Khoản 1, khoản 2 điều 25;
   i) Điểm d khoản 6; điểm a khoản 7 điều 26;
   k) Điểm c, điểm đ khoản 3 điều 27;
   l) Khoản 2 điều 29;
   m) Điểm a, điểm c khoản 2; điểm a, điểm b, điểm c khoản 4; Khoản 6 điều 33;
   n) Điển b khoản 1; khoản 3; khoản 4 điều 37;
   o) Điểm a (trường hợp người vi phạm là người điều khiển phương tiện) khoản 2 điều 38;
   p) Điểm b khoản 1; điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ, điểm e khoản 2 điều 39;
   q) Khoản 1; khoản 2 điều 40;
   s) Điểm c khoản 1 điều 41.
   2) Thời hạn tạm giữ phương tiện vi phạm đến 10 ngày do người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với những vụ việc phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không được quá 60 ngày, kể từ ngày tạm giữ phương tiện.
   3) Việc áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện theo quy định tại khoản 3 điều 57 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp hành vi vi phạm theo quy định của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP chỉ áp dụng hình thức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nhưng cá nhân, tổ chức đó không có Giấy phép lưu hành phương tiện hoặc Giấy phép lái xe hoặc giấy tờ cần thiết khác có liên quan để bảo đảm quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện. Khi cá nhân, tổ chức thực hiện xong quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm phải trả ngay phương tiện đã bị tạm giữ cho cá nhân, tổ chức vi phạm.
   4)Người có thẩm quyền Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc Công an nhân dân quy định tại điều 48, điều 49 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP khi áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện vi phạm phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và Thông tư này.
   Điều 6. Về ủy quyển xử phạt vi phạm hành chính
   Những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của lực lượng Công an nhân dân được quy định tại điều 49 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP có thể ủy quyền cho cấp phó của mình thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này) và phải ghi rõ phạn vi, nội dung, thời hạn ủy quyền. Cấp phó được ủy quyền xử phạt phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước cấp trưởng, trước pháp luật và không được ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào khác.
   Điều 7. Tổ chức thực hiện
   1) Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Thông tư này.
   2) Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc quyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư này; định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất tiến hành kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và báo cáo kết quả về bộ (qua Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt).
   3) Thông tư này có hiệu lực từ ngày.......... tháng...... năm 2010; những quy định trước đây của Bộ Công an về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trái với quy định này đều bãi bỏ.
   4) Tổng cục trưởng các Tổng cục, thủ trưởng các Bộ tư lệnh, các đơn vị trực thuộc bộ trưởng, Cục trương Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức thực hiện thông tư này.
   Trong quá trình thực hiện Thông tư này nếu có khó khăn, vướng mắc náy sinh, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt) để có hướng dẫn kịp thời./.


   Nơi nhận:
   - Các đồng chí Thứ trưởng (Để chỉ đạo);
   - Các Tổng cục, Bộ tư lệnh, đơn vị thuộc Bộ (Để thực hiện);
   - Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hồ Chí Minh (Để thực hiện);
   Lưu: VT, C61 (C67), V19. BỘ TRƯỞNG

   Đại tướng Lê Hồng Anh  3. #3
   Người góp sức phát triển CLB Avatar của bamboo54
   Tham gia ngày
   Jan 2009
   Đến từ
   CLB mô tô Hà Nội
   Họ & Tên
   Công Phương Thảo
   Phone
   0903541981
   Bài gửi
   135
   Liked
   0
   Liked 0 Times in 0 Posts

   Mặc định Re: THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP

   BỘ CÔNG AN
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 1083/BCA - TCVII Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2010

   V/v triển khai thực hiện Nghị định số
   27/2010/NĐ-CP và Nghị định số 34/2010/NĐ-CP
   Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Công an
   các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2010/NĐ-CP Quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2010 và Nghị định số 34/2010/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2010. Đây là hai văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân làm công tác bảo đảm TTATGT. Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định tại hai Nghị định trên, Bộ yêu cầu đồng chí chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
   1. Tổ chức triển khai, quán triệt nội dung của 02 Nghị định trên đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, đặc biệt là Cảnh sát giao thông, các lực lượng Cảnh sát khác và công an xã nắm vững để thực hiện; hoàn thành trước ngày 20/5/2010.
   2. Nghị định số 27/2010/NĐ-CP đã tương đối rõ và cụ thể; đối với Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ, cần quán triệt kỹ và lưu ý các nội dung
   - Việc xử phạt VPHC trong các khu vực nội thành của các Đô thị loại đặc biệt (Điều 8, 9, 11, 12, 21, 26), phải phối hợp với Sở giao thông vận tải để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân các thành phố là đô thị loại đặc biệt quy định cụ thể phạm vi khu vực nội thành của đô thị loại đặc biệt; khi có quy định của Uỷ ban nhân dân các thành phố là đô thị loại đặc biệt mới được xử phạt.
   - Việc áp dụng hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, trong Nghị định số 34/2010/NĐ-CP chỉ quy định 03 mức: 30 ngày, 60 ngày và không thời hạn, bỏ mức 90 ngày. Như vậy, khi bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày phải học, kiểm tra lại luật giao thông đường bộ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT ngày 31/7/2008 của liên Bộ Công an - Giao thông vận tải.
   - Không quy định việc đình chỉ lưu hành phương tiện bằng hình thức tạm giữ biển số xe, Đăng ký xe, sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (khác Nghị định số 146/2007/NĐ-CP).
   - Các trường hợp vi phạm bị phát hiện, xử lý theo quy định của Nghị định số 146/2007/NĐ-CP và Nghị định số 67/2008/NĐ-CP nhưng chưa thực hiện hoặc phải thi hành sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 146/2007/NĐ-CP và Nghị định số 67/2008/NĐ-CP.
   3. Chỉ đạo các đơn vị chức năng lập dự trù, tổ chức in ấn các biểu mẫu, tài liệu và phối hợp tuyên truyền về hai Nghị định trên; các loại biểu mẫu dùng trong lực lượng Công an nhân dân là mẫu biên bản số 01b, 03b và mẫu quyết định số 01b, 02b, 03b được ban hành kèm theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP; các mẫu cũ về cơ bản vẫn phù hợp, để đảm bảo tiết kiệm, nếu các đơn vị, địa phương vẫn còn thì tiếp tục được sử dụng đến hết
   4. Trong quá trình triển khai thực hiện chú ý phát hiện, tập hợp những vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh mới, báo cáo Bộ để nghiên cứu, hướng dẫn.
   5. Giao Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Cục CSGTĐB-ĐS) hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tập hợp những vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh mới, báo cáo Bộ để hướng dẫn kịp thời./.


   Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
   THỨ TRƯỞNG
   - Như trên;
   - Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
   - Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
   - Các Tổng cục, Bộ tư lệnh và các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng (để thực hiện);
   - Lưu VT, TCVII./.


   (Đã ký)


   Thượng tướng Lê Thế Tiệm  Thông tin chủ đề

  Users Browsing this Thread

  Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •