cảm ơn bác... link hay, em có biết tiếng Nhật nên cũng tiện.